ZESPÓŁ

Tomasz Piechota Radca prawny

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na kierunku Prawo.
Radca prawny wpisany na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach pod numerem
KT 2422.
Od 2006 roku prowadzi z powodzeniem własną kancelarię.
Posiada bogate doświadczenie w zakresie szeroko rozumianego prawa handlowego i gospodarczego (w tym w zakresie tworzenia, likwidacji, przejęć i przekształceń spółek prawa handlowego), prawa przewozowego, prawa zamówień publicznych, prawa pracy, prawa bankowego i ubezpieczeniowego.

 

 

 

Aleksandra Piecko-Mazurek Radca prawny

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na kierunku Prawo, studiów doktoranckich na Wydziale Finansów i Ubezpieczeń Akademii Ekonomicznej w Katowicach na kierunku Finanse i bankowość, studiów podyplomowych w Szkole Zarządzania Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na kierunku Zarządzanie zasobami ludzkimi, studiów podyplomowych na Wydziale Prawa i Administracji Uniewersytetu Śląskiego w Katowicach na kierunku Prawo gospodarcze i handlowe. Radca prawny wpisany na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach pod numerem KT 2930.
Specjalizuje się głównie w zakresie szeroko rozumianego prawa gospodarczego i prawa pracy.

Autor licznych książek i artykułów, m.in.

 “Likwidacja spółek kapitałowych” – Difin,

 „Rozwiązanie umowy o pracę w trybie w natychmiastowym w świetle orzecznictwa sądowego” – ODiDK,

 „Kilka rad przed zawarciem umowy”, „Niezbędne 31 dni przerwy”, „Może być kilka przyczyn wypowiedzenia”, „Ustne wypowiedzenie umowy jest także ważne”, „Nałożenie na pracownika kary nie wyklucza jego zwolnienia” – Gazeta Prawna,

 „Job sharing – praca dla dwojga” – Monitor Prawa Pracy,

 „Dodatki do wynagrodzenia” e-book Beck Info Biznes,

 „Zapobieganie nadużyciom wynikającym z wykorzystywania kolejnych terminowych umów o pracę”, „Telepraca – szansa na zmniejszenie bezrobocia na lokalnych rynkach pracy”, „Zatrudnianie bezrobotnych w gospodarstwach domowych”, „Wybrane problemy zatrudniania pracowników kolejowych” – Wydawnictwo AE w Katowicach,

 „Egzamin ustny. Podręcznik zdającego”, Seria Doradca Podatkowy (współautor) – Podatkowa Oficyna Wydawnicza. Współpracownik portali www.ekspertkadrowy.pl i www.specjalista-placowy.pl.

Posiada praktyczne doświadczenie w zarządzaniu i nadzorze dużych podmiotów gospodarczych.

Wykładowca na studiach podyplomowych w Wyższej Szkole Finansów i Prawa w Bielsku- Białej.